Chị đứng đấy, chờ em đến tán

Có nắng có gió ấy là ngày tươi đẹp