THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “TOP CHANNEL” TRÊN MOCHA

 1. Tên chương trình: Top Channel - Cộng điểm cho kênh của người dùng có lượt xem và lượt chia sẻ video trên Facebook cao nhất tuần.
 2. Thời gian: Từ 22/03/2021 - 18/04/2021. Cụ thể như sau:
 3. Đối tượng: Toàn bộ người dùng Mocha có tạo kênh, upload video mới và chia sẻ video trên Facebook trong tuần.
 4. Nội dung chương trình:
  • Cộng điểm Spoint cho 10 kênh có tổng điểm gồm lượt xem và lượt chia sẻ Facebook sau khi quy đổi cao nhất trong tuần. Cụ thể như sau:
   • 1 lượt xem (view) = 1 điểm
   • 1 lượt chia sẻ Facebook (share) = 5 điểm
   • Ví dụ: Kênh có 3.000 lượt xem, 1.000 lượt chia sẻ Facebook. Số điểm trong tuần là: 3.000 x 1 điểm + 1.000 x 5 điểm = 8.000 điểm.

  • Những kênh có tổng điểm cao nhất sẽ xếp hạng từ 1-10:
   • Kênh xếp hạng 1: Cộng 200.000 điểm Spoint/tuần
   • Kênh xếp hạng 2: Cộng 150.000 điểm Spoint/tuần
   • Kênh xếp hạng 3: Cộng 100.000 điểm Spoint/tuần
   • Kênh xếp hạng từ 4 – 10: Cộng 50.000 Spoint/tuần
  • Thời gian cộng: Trong vòng 24h kể từ thời điểm công bố kết quả mỗi tuần. Cụ thể như sau:
   • Thời gian cộng điểm Spoint tuần 1: Trong vòng 24h kể từ thời điểm công bố kết quả tuần 1 (17h30 ngày 29/03/2021 – 17h30 ngày 30/03/2021)
   • Thời gian cộng điểm Spoint tuần 2: Trong vòng 24h kể từ thời điểm công bố kết quả tuần 2 (17h30 ngày 05/04/2021 – 17h30 ngày 06/04/2021)
   • Thời gian cộng điểm Spoint tuần 3: Trong vòng 24h kể từ thời điểm công bố kết quả tuần 3 (17h30 ngày 12/04/2021 – 17h30 ngày 13/04/2021)
   • Thời gian cộng điểm Spoint tuần 4: Trong vòng 24h kể từ thời điểm công bố kết quả tuần 4 (17h30 ngày 19/04/2021 – 17h30 ngày 20/04/2021)
 5. Qui định chương trình:
 6. Hướng dẫn tham gia chương trình: